Ankara topraklama ölçümü raporu

Ankara Topraklama Ölçümü ve Raporu

Topraklama ölçümlerinin yapılması ve ölçülen topraklama değerlerine göre topraklama ölçümü raporlamasının yapılması yönetmeliklerce zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk tesisin türüne göre belirli periyotlarda gerçekeltirilmesi gerekmektedir.

Topraklama ölçümü raporlarını yılda bir defa olmak üzere alması gereken tesisler sanayi tesisleridir. bu sanayi tesislerinin dışında ticaret merkezleride yılda bir defa olmak üzere topraklama ölçümü raporlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Topraklama ölçümü raporlarını elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yılda bir defa şartı vardır. ( Enerji nakil ve dağıtım tesisleri için bu topraklama ölçümü raporlarının 5 yılda bir defa temin edilmesi gerekmektedir.

Ankara topraklama ölçümü raporlamasını Aydoğan Mühendislik firması olarak topraklama ölçümünü teknik ekibimizden sadece yetkili mühendislerimiz gerçekleştirmektedir. Ankara ili içerisinde topraklama ölçümü tamamlanan tesislere bir gün sonra raporu ıslak imzalı olarak elden teslim etmekteyiz.