paratoner ölçümü

Paratoner Ölçümü

Paratoner ölçümü  paratoner tesisatında bulunan topraklamanın ohm değerinin ölçülmesi işlemidir. Bu paratoner ölçümü kalibrasyonlu topraklama ölçüm cihazları ile gerçekleştirilmeli ve paratoner ölçüm raporlaması yetkili mühendisler tarafından onaylı olmalıdır.

Paratoner ölçümleri ve paratoner kontrolü gerçekleştirilen bir paratoner tesisatının raporlaması yapılırken paratoner kontrol formunun yanı sıra, paratoner ölçümlerini gerçekleştiren mühendisin SMM ( serbest  müşavir mühendis) belgesi, topraklandırma yetki belgesi ve paratoner ölçümünü gerçekleştirmiş olduğu topraklama ölçüm cihazının kalibrasyon belgesi de rapora dahil edilmelidir.