paratoner

Paratonerin ( yıldırımdan korunma tesisatının ), günümüzde önemi çok büyüktür. Yıldırım düştüğünde korunmak için ülkemizde en çok tercih edilen yöntemlerden biri aktif paratoner yakalama ucu yöntemidir. Aktif paratoner kurulumunda aktif paratonerin gerekli belgeleri sahip olması ve garanti belgelerinin olması çok önemlidir.Aktif Devamı


paratoner

Paratonerin( yıldırımdan korunma tesisatının ), günümüzde önemi çok büyüktür. Yıldırım düştüğünde korunmak için ülkemizde en çok tercih edilen yöntemlerden biri aktif paratoner yakalama ucu yöntemidir. Aktif paratoner kurulumunda aktif paratonerin gerekli belgeleri sahip olması ve garanti belgelerinin olması çok önemlidir.Aktif paratonerin Devamı


Paratoner Kurulumu

Paratoner sisteminin günümüzdeki önemi tartışılamaz. Özellikle yüksek binalar, etrafında çok fazla yapı olmayan tesisler büyük risk altındadır. Paratoner, etki alanı dahilinde kalan bölgenin yıldırımdan korunmasını sağlar. Paratonerin görevini iyi yapabilmesi için paratoner tesisatının yönetmeliğe uygun malzemelerden oluşması ve montajın yine yönetmeliklere Devamı


paratoner kurulumu

Paratonersisteminin günümüzdeki önemi tartışılamaz. Özellikle yüksek binalar, etrafında çok fazla yapı olmayan tesisler büyük risk altındadır.Paratoner, etki alanı dahilinde kalan bölgenin yıldırımdan korunmasını sağlar.Paratonerin görevini iyi yapabilmesi için paratoner tesisatının yönetmeliğe uygun malzemelerden oluşması ve montajın yine yönetmeliklere uygun ve titizlikle Devamı


Paratoner Ölçümü

Paratoner ölçümü paratoner tesisatında bulunan topraklamanın ohm değerinin ölçülmesi işlemidir. Bu paratoner ölçümü kalibrasyonlu topraklama ölçüm cihazları ile gerçekleştirilmeli ve paratoner ölçüm raporlaması yetkili mühendisler tarafından onaylı olmalıdır.Paratoner ölçümleri ve paratoner kontrolü gerçekleştirilen bir paratoner tesisatının raporlaması yapılırken paratoner kontrol formunun Devamı


5 Kayıt Bulundu