Paratoner

Paratoner

Paratoner :

 

Paratoner, en basit tabir ile yıldırımdan korunmadır. Yıldırımı çeşitli yöntemler ile yapının üzerine düşmesini engeller. Yıldırım da cumulo nimbus adı ile adlandırılan bulutlar tarafından oluşmaktadır. Bu bulut ve zemin arasında mega volt seviyesinde potansiyel fark meydana gelmektedir. Bu da yıldırımın gücünün can ve mal güvenliği için ne kadar tehlikeli bir oluşum olduğunun göstergesidir. Bu yüzden mutlak surette gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin en önemlisi Franklin' in bulduğu paratoner sistemidir.

Paratoner Kurulumu :

 

Paratoner, bulunduğu lokasyonun en üst noktasından 2 metre yüksekte olacak şekilde monte edilir. Bu montaj 6 metrelik paratoner direğinin üstüne gerçekleştirilir. Bu 6 metrelik direğin üzerinden 50 mm2' lik som bakır kablo ile test klemensine kadar inilir ( yapının üzerinde yaklaşık 1' er metre mesafe ile kroşe atılır )Daha sonra bu test klemensinden sac ve plastik koruma borularının içersinden zemine inilir ve zemine çakılan 1,5 metrelik topraklama çubuklarına irtibatlandırılır. 

Paratoner sisteminin tamamlanmasından emin olmak için topraklama ohm değerinin ölçümüne bakılır. Eğer ki paratoner topraklama ölçümü sonucu 5 ohm' un altında değil ise gerekli yöntemler ile topraklama ohm değeri bu değerin altına düşürülmelidir.

Paratoner sisteminin yapımında yönetmeliklere uyulması esastır. 

Paratoner sistemlerinin, tesisatlarının her yıl düzenli olarak kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu kontrol sırasında Elektrik Mühendisleri Odası'nın yıldırımdan korunma ve denetleme rapor örneği kullanılmalı ve yetkili SMM mühendisler tarafından onaylanması gerekmektedir.

Paratoner ölçümünü yaparken, bu ölçüm test klemensinden gerçekleştirilmeli ve paratoner topraklamasını ölçen cihazın kalibrasyonun geçerli olması çok önemlidir.