Ankara Topraklama Ölçümü Raporu

Ankara Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama tesisatının insan hayatını korumadaki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Topraklama; meydana gelen bir hata durumunda oluşacak adım gerilimi ve dokunma gerilimlerinin, canlıların hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya tamamen bu gerilimleri ortadan kaldırmak için gerekli bir methottur. Bu toprakalama tesisatının yapımının önemi kadar, kontrollerinin de düzenli ve düzgün şekilde yapılması gerekmektedir. Bu topraklama tesisatının kontrolü, uygun kalibreli cihazlarla, topraklama direnç değerlerinin ölçülmesi ile yapılması esastır. Topraklama ölçüm değerleri sonucu, (yönetmelikte yer alan)tesisatın durumuna göre sayısal olarak hesaplanan sonuç ile kıyaslanır ve tesisatın uygunluğuna karar verilir.

Aydoğan Mühendislik olarak, topraklama tesisatınızın kontrolünü yetkili mühendislerimiz ve kalibrasyonlu cihazlarımız ile gerçekleştirme ve topraklama ölçüm raporunu sizlere en kısa zamanda teslim etmekteyiz. Topraklama ölçüm raporunda; panonuzda bulunan, kaçak akım rölesi, sigorta vs. gibi cihazların durumuna göre yapılan hesaplamalar, kablo kesitleri, topraklama ölçüm direnç değeri ve bu hesaplamalar ve kıyaslama ile ortaya çıkan sonuç yer almaktadır. 

Ankara il sınırları içerisinde bulunan tesisler için, topraklama ölçümü bittikten sonra, ertesi gün rapor teslimi ilkesi ile çalışmaktayız.