Paratoner Tesisatı Ölçümü

Paratoner Tesisatı Ölçümü ve Raporlaması

Paratoner tesisatı diğer bir adı ile yıldırımdan korunma tesisatına sahip olan tesisler bu paratoner tesisatlarının kontrollerini ve paratonerlerinin topraklama ölçümlerini her yıl 1 kere olmak suretiyle yaptırmaları ve paratoner kontrol raporlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Paratoner tesisatının kontrolünde paratoner topraklama ohm değeri çok önemlidir. Yıldırım düşen paratonerin yıldırım sonucu oluşan gerilimi toprağa iletebilme hızı topraklama direnç değeri ile ters orantılıdır. Paratoner topraklama direnci ne kadar düşük olursa iletim o kadar sağlıklı ve hızlı gerçeklelecektir. Bu paratoner topraklama direnç değerini bulmak için kalibrasyonlu topraklama ölçüm cihazları ile test klemensinden ölçüm yapılmalıdır. Topraklama ölçümü sonucu çıkan değerin 5 ohm un altında bir değer olması gerekmektedir. Eğer topraklama ölçümü sonucu topraklama direnç değeri 5 ohmun üzerinde çıkarsa, paratoner tesisat topraklamasının güçlendirilmesi ve akabinde tekrar paratoner toprağının ölçümünün yapılması gerekmektedir.