Trafo İşletme Sorumlusu Görevleri

Trafo İşletme Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

Trafosu bulunan bir tesinin trafosunu yönetmelik gereği yetkili bir elektrik veya elektrik elektronik mühendisine devretmesi gerekmektedir. Bu trafo işletme sorumluluğunun devredileceği mühendis kişilerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu (YG İşletme Sorumluluğu )  belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu işi için mühendisler odasının hazırlamış olduğu YG işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesinden yararlanılır. Bu sözleşmede hem YG işletme sorumlusunun hem de tesisin sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Öze bir şekilde YG-Trafo işletme sorumlusunun görevlerini şöyle sıralayabiliriz.

1- Trafonun güvenlik kontrollerini düzenli olarak yapar ve bunlarla ilgili bir rapor oluşturur.

2- Trafonun tek hat şemasını oluşturur ve hücre odasına asar.

3- Manevra talimatlarını oluşturur ve bununla ilgili tesis çalışanlarına bilgilendirmelerde bulunur.

4- Doğabilecek iş kazalarına karşı önlemler alır ve iş güvenliğiyle ilgili malzeme eksik listesini çıkartır.

5- Gerekli olan bakımların ve eksiklerin giderilmesi hususunu denetler ve gereğinin yapılması için düzenli raporlama yapıp tesis yetkilisine bildirir.