Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

Topraklamanın günümüz hayatında can sağlığını korumada önemi olduğu kadar cihazların korunması için de çok gereklidir. Topraklamanın yapıldığı tesislerde kesinlikle topraklama ölçümlerinin kontrol edilip uygun stardartlar dahilinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Topraklama ölçüm sonucunda topraklama dirençlerinin uygun standartlarda olup olmadığını anlayabilmek için sınır değerlerinin net bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu topraklama sınır değerleri hesaplanırken tesiste bulunan sigortaların türü, kablo kesiti, kaçak akım rölesinin türü baz alınır ve gerekli formüllerden sonra tesisin uygun noktası için reel olan sınır değeriyle bir kıyas yapılır. Ölçülen topraklama direnci bu sınır değerlerinin altında kaldığı takdirde tesis topraklamasının güvenilir olduğundan söz edilebilir.

Topraklama ölçümlerini yaparken cihazların kalibreli olması ve doğru noktalardan ölçüm yapılması çok önemlidir. 

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmeliğinin Ek-P bölümü madde 3i'ye göre de tesislerin her yıl periyodik ölçüm ve kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan  İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve İş Ekipmanlarının etkinliğinin kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu yönetmelikler doğrultusunda topraklama direnç değerleri ölçülen tesisin topraklama ölçüm raporunu yetkili mühendislerden temin etmeleri gerekmektedir. Bu topraklama ölçüm raporlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yılı geçen süreler için bu raporlar geçersiz olacağından, tesisin tekrar topraklama ölçümlerinin yapılıp kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve bu topraklama ölçümlerinin raporlanması gerekmektedir.