Topraklama Ölçümü

Topraklama Raporu

Topraklama tesislerinde muayene ve topraklama ölçümü, yönetmeliğin 10- a maddesinde yer aldığı üzere montajda ve işletme sırasında periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Topraklama ölçüm raporlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bir yılın sonunda topraklama raporlarının yenilenmesi gerekmektedir.

Topraklama ölçümü yapıldığında, çıkan toprak ohm değerlerinin yönetmelikte belirtilen değerlerden yüksek olması durumunda toprakta ve tesiste iyileştirilmeler yapılması gerekmektedir.

Örnerğin;

- Kazık çakılması var olan kazık sayılarının arttırılması.

- Toprağın sürülebilir ve nemli olması

- Gem tozu kullanılması

- Bakır şerit yardımı ile topraklama tesisatının güçlendirilmesi olabilir.