Paratoner-topraklaması-ölçümü

Paratoner Topraklaması Ölçümü

Paratoner topraklaması ölçümü her yıl periyodik olarak yaptırılmalı bir işlemdir. Yıldırımdan korunma sistemlerinden paratonerin çalışma prensibi üzerindeki yoğun akımı toprağa iletmeye dayanmaktadır. Bu yüzdendir ki paratoner tesisatlarında paratoner topraklaması direnç değeri ne kadar düşük çıkarsa o kadar iyidir. Mevzuatlarda bu paratoner topraklama sınır direnç değeri 5 ohm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden paratoner sistemlerinin kurulumunda veya var olan tesisatlar için paratoner topraklama ölçümleri yapıp, bu ölçüm sonuçlarına istinaden eğer ki 5 ohm'dan yüksek bir direnç değeri karşımıza çıkarsa, paratoner topraklama tesisatını güçlendirmemiz gerekmektedir.